Matthias Backhausen

Zakladatel communitybuilding.life, nadšenec procesové práce podle Scotta Pecka, jež se vždy zajímal o osobní růst. Od roku 2016 je součástí celoživotního tréningu jako facilitátor Community Building Workshopů. Tréning a vzdělání absolvoval mimo jiné u Eda Groodyho, k nahlédnutí na www.communitybuilding.net. Mnohanásobný účastník kruhů, taktéž v roli facilitátora.

 

Daniel Wrede

Organizátor Community Building. Svým nenuceným a zároveň nadšeným způsobem dovede přiblížit a popsat jak úžasné to je, být ve stavu skutečného společenství díky Community Buildingu. Daniel rád hledá způsoby, jak inspirovat ostatní k účasti na semináři Community Building, což je podle Scotta Pecka jedna z nejtěžších věcí. Co TOBĚ brání v prožití této mimořádně krásné zkušenosti sounáležitosti, vzájemného přijetí a hluboké náklonnosti a lásky?

Přátelé
communitybuilding.life

Markéta Kočí

Markétina jemná a respektující pozornost v roli průvodce dává účastníkům semináře přesně takový prostor, který skupina potřebuje. Je to otevřená, uvědomělá žena a je skutečným potěšením setkat se s ní jako s průvodkyní, stejně tak jako s lidskou bytostí.

Hana Perglerová

Průkopnice mezi facilitátory. Hana je zkušená, milující a podporující průvodkyně. Community building se stal, díky její vytrvalé oddanosti, mnohem známější a akceptovanější v České republice i mimo ni. Více se o Haně dozvíte na stránkách communitybuilding.live

Tato stránka je soukromým prostorem a je soukromí respektující. Neobsahuje žádné soubory cookie, žádné externí aplikace nebo funkce sledování. Užijte si návštěvu.