some feedback – nějakou zpětnou vazbu

*** english version below ***

O tomto víkendu jsme na CB workshopu v Německu zažili mnoho momentů, které se nás hluboce dotkly. Jsem tak vděčný! Účastníci zažili úžasný proces lidského bytí, od počátečního „chování“ přes chaos / konflikt až po závěrečné úžasně hluboké sdílení, přijímání sebe sama i ostatních.
Přečtěte si některé z jejich zpětných vazeb:

“… wow … tohle bylo poprvé, co jsem se podělil o své tajemství. Za celý život jsem se nikdy nikomu nesvěřil. Jsem překvapen a cítím se opravdu skvěle.”

“… na úplném konci jsem se jen usmál a byl se vším naprosto smířený. To jsem nikdy nezažil.”

“… cítím lásku k sobě a ke všem ostatním. Jsem hluboce zasažen.”

Jsme vděční!
Matthias a Sabine

*** EN ***

We had many deep touching moments in our CB Workshop last weekend in germany. I’m grateful! The participants experienced an amazing process of human beeing, from beginning “behavior” through chaos/conflict and finally wonderful deep sharing, accepting themself and others. Read on some of their feedback:

” …wow…this was the first time I shared my secret. I never shared this to nobody whole my life. I’m surprised and I feel very great.”

“… in the end I just smiled and was totally ok with everything. I never had this.”

“… I feel love to myself and to all of you. I’m deeply touched.”

We are grateful!
Matthis & Sabine