Community Building Workshop

Seminář je základem praxe vytváření společenství. Jedná se o intenzivní zkušenost s procesem otevřené skupiny, kde neplatí obecné zásady, kde se účastníci sami učí z vlastního prožitku a nacházejí odpovědnost za vlastní hluboký vhled do sebe sama. Účastníci mohou zažít, co to znamená komunikovat otevřeně a autenticky, přijmout odlišnosti a rozvíjet hluboké vzájemné porozumění a porozumění sobě samému.

M. Scott Peck vyvinul seminář Community building na základě jeho vlastních zkušeností se skupinovými procesy. Seminář obvykle začíná v pátek večer a končí v neděli odpoledne. Může to být velmi intenzivní a život transformující zkušenost. Seminář je doprovázen speciálně trénovanými a zkušenými facilitátory (průvodci).

Základem semináře jsou následující vodítka:

VODÍTKA K VYTVÁŘENÍ KOMUNITY

1. Nosit jmenovky.
2. Být včas na každém sezení.
3. Říci své jméno před tím, než začnu mluvit.
4. Mluvit osobně a konkrétně, používat „Já“ sdělení.
5. Mluvit, když jsem pohnut/a mluvit, a nemluvit, když nejsem pohnut/a mluvit.
6. Zahrnovat, nevylučovat sebe i ostatní.
7. Být emočně přítomný/á se skupinou.
8. Vyjádřit nespokojenost ve skupině, ne mimo kruh.
9. Zavázat se „zůstat zde.“
10. Každý je odpovědný/á za svůj úspěch i úspěch skupiny.
11. Účastnit se verbálně nebo mlčky.
12. Respektovat diskrétnost bez výjimek.

FÁZE VYTVÁŘENÍ KOMUNITY

Během praktického semináře prochází skupina čtyřmi fázemi.

1. Fáze: Pseudokomunita

Tato fáze je charakteristická zdvořilostí, povrchními diskuzemi, vyhýbání se konfliktu, předstíráním, zobecňováním a obecnými prohlášeními typu „my“. Rozdíly jsou ignorovány, individuální rozdílnosti nejsou rozpoznány. Dalo by se říct, že tato fáze odpovídá běžné komunikaci v dnešní době.

2. Fáze: Chaos

Rozdíly se zvětšují, objevují se snahy a pokusy o urovnávání, změny, větší hlasitost. Fáze je netvořivá, nekonstruktivní. Tvoří se podsupiny „Pojďme to udělat podle mě.“ Snaha o organizaci. Zaměření na ostatní – „ty“ výroky. Běžné konflikty v životě jsou charakteristické pro tuto fázi. Během soboty se obvykle většina skupiny nachází v této fázi.

3. Fáze: Prázdnota

V této fázi je patrné více ohleduplnosti, zranitelnosti, otevřenosti. Jedná se o nejobávanější avšak zásadní fázi, charakteristickou „Já“ výroky, větším tichem, riskováním, hlubokým nasloucháním. Vyprazdňováním neboli opouštěním očekávání, předsudků, ideologií, teologií, řešení, potřeby „zpravit to“, vyléčit, vyřešit, dávat rady, mizí potřeba kontroly. Místo pro bolest, zármutek, osobní příběhy. V prázdnotě je místo pro ducha společenství.

4. Fáze: Komunita

Nastává příjemný klid, mír, otevřenost, přijetí, ocenění rozdílností, bezpečí, bolest a radost, dynamické vedení, produktivita, vnímavá mysl, hravost, vděčný boj.

Facilitace

Seminář je zpravidla doprovázen minimálně dvěma nebo více speciálně trénovanými a zkušenými průvodci neboli facilitátory. Ti během procesu nevytváří žádnou strukturu ani nezadávají úkoly nebo témata. Průvodci jsou obvykle v tichosti, aby účastnící mohli projít procesem na vlastní odpovědnost, a tím dostat šanci stát se skupinou vedoucích osobností.

CO VÍME

 • Facilitátoři jsou pouze průvodci.
 • Běžně proces prochází 4 fázemi.
 • Ticho je důležitá součást.
 • Je to dobrodružná cesta za neznámem.
 • Jde o objevování, co to znamená být POHNUT k mluvení.
 • Je vítáno experimentování, objevování a učení.

CO NEVÍME

 • Jak to udělat.
 • O neznámu.
 • Jaké může toto společenství být.
 • Tajemství o tom, jak to funguje.
 • Jak se podílí „Duch“ na daru komunity.

Tato stránka je soukromým prostorem a je soukromí respektující. Neobsahuje žádné soubory cookie, žádné externí aplikace nebo funkce sledování. Užijte si návštěvu.