Moje zkušenost s CB – My CB experience

Hi 🙂
there is my feedback to CB: CZ / ENG
Miša

Moje poslední zkušenost s CB byla opět naprosto odlišná od předchozích, ale stejně fascinující a obohacující. Díky interakcím s ostatními účastníky jsem se o sobě dozvěděla zase spoustu nových věcí. Nahlédla jsem více do způsobů a strategií, které často nevědomky používám v mezilidské komunikaci. Prozkoumala jsem motivy, které mě do takových strategií tlačí. Dostala jsem se víc do kontaktu sama se sebou, s oblastmi, které mě v životě omezují a díky procesu a sdílení jsem měla možnost překonat tyto svoje omezení a udělat další krok k větší svobodě a sebepřijetí. Tyto zkušenosti a prožitky se pak odráží i v mém běžném životě, především na kvalitě vztahů s ostatními, kde vnímám větší míru upřímnosti, autentičnosti, blízkosti a přijetí. Prozatím je CB pro mne nejefektivnější metodou sebepoznání a sebepřijetí jakou znám. Miluju ten nádherný pocit vzájemnosti a setkání v přítomném okamžiku.

My last CB experience was again very different from others before but in the same way fascinating and rewarding. I discovered a lot of new things about me thanks to interactions with other participants. I got a chance to look at the ways or strategies of communication I’m used to use often unconsciously. I explored a motives which pushed me to act according that strategies. I got more in contact with myself, with sphere which limits me in my life and thanks to process and sharing I had a chance to cross that my limits and make another step towards the freedom and self acceptance. I can see that these findings and experience influence a lot my ordinary life, especially quality of my relationships, those I can feel more honest and authentic with more closeness and acceptance. Until now CB is the most effective method of self discovering and self acceptance I know. I love that beautiful feeling of mutuality and deep encounter in present moment.